Your Trusted 24 Hours Service Provider!

Dakwerken

Algemene Schrijn & timmerwerken

Om uw woning goed te isoleren is het dak een belangrijk element. Het grootste warmteverlies van een woning treedt op via het dak. Dit verlies bedraagt makkelijk 30 % of meer. Door uw dak degelijk te laten isoleren kan u een groot deel besparen op uw energieverbruik.
Maak nu nog een afspraak om te bespreken wat we voor u kunnen beteken.
Zowel met glaswol als met UTherm platen kunnen we uw dak maximaal isoleren. Doordat we een geregistreerd aannemer zijn, kan u genieten van premies uitgegeven door de Vlaamse overheid.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een belastingvermindering krijgen voor uitgaven die u doet voor dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

Deze belastingvermindering is in 2017 afgeschaft, maar er is wel nog een overgangsmaatregel: u kunt nog een belastingvermindering krijgen voor werken in 2017 als u voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie Voorwaarden).

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping laten isoleren.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) (externe website) vermelden.
 • Enkel uitgaven die noodzakelijk zijn voor de isolatie van het dak komen in aanmerking voor de belastingvermindering:
  • het isolatiemateriaal (tenzij u dit zelf hebt gekocht)
  • het materiaal dat noodzakelijk is om het isolatiemateriaal te bevestigen, zoals lijm, profielen, houten kaders (tenzij u dit zelf hebt gekocht)
  • de uitgaven voor de plaatsing van het isolatiemateriaal, zoals de werkuren van de aannemer
  • andere uitgaven komen dus niet in aanmerking, zoals dakpannen, roofing, golfplaten, afwerkingsmaterialen (bijv. gipskarton of vezelplaten), de verwijdering of vervanging van zwakke balken of gebinten, enzovoort.
 • U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bijvoorbeeld als u dakisolatie plaatst in een andere woning.
 • Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Meer info over deze premies vindt u hier terug.