Your Trusted 24 Hours Service Provider!

Dakwerken

Algemene Schrijn & timmerwerken

Isoleren van daken

Om uw woning goed te isoleren is het dak een belangrijk element. Het grootste warmteverlies van een woning treedt op via het dak. Dit verlies bedraagt makkelijk 30 % of meer. Door uw dak degelijk te laten isoleren kan u een groot deel besparen op uw energieverbruik.
Maak nu nog een afspraak om te bespreken wat we voor u kunnen beteken.
Zowel met glaswol als met UTherm platen kunnen we uw dak maximaal isoleren. Doordat we een geregistreerd aannemer zijn, kan u genieten van premies uitgegeven door de Vlaamse overheid.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een belastingvermindering krijgen voor uitgaven die u doet voor dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

Deze belastingvermindering is in 2017 afgeschaft, maar er is wel nog een overgangsmaatregel: u kunt nog een belastingvermindering krijgen voor werken in 2017 als u voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie Voorwaarden).

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping laten isoleren.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) (externe website) vermelden.
 • Enkel uitgaven die noodzakelijk zijn voor de isolatie van het dak komen in aanmerking voor de belastingvermindering:
  • het isolatiemateriaal (tenzij u dit zelf hebt gekocht)
  • het materiaal dat noodzakelijk is om het isolatiemateriaal te bevestigen, zoals lijm, profielen, houten kaders (tenzij u dit zelf hebt gekocht)
  • de uitgaven voor de plaatsing van het isolatiemateriaal, zoals de werkuren van de aannemer
  • andere uitgaven komen dus niet in aanmerking, zoals dakpannen, roofing, golfplaten, afwerkingsmaterialen (bijv. gipskarton of vezelplaten), de verwijdering of vervanging van zwakke balken of gebinten, enzovoort.
 • U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bijvoorbeeld als u dakisolatie plaatst in een andere woning.
 • Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Meer info over deze premies vindt u hier terug.